• caspar de haan is partner in OMDUS

We hebben ons aangesloten bij Cirkelstad Eindhoven

We hebben ons aangesloten bij Cirkelstad Eindhoven 2560 1920 Caspar de Haan

Actueel

We hebben ons aangesloten bij Cirkelstad Eindhoven
Datum: 8 december 2022

Eindhoven heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. En dat hebben wij ook! Daarom hebben we het convenant ‘Regionale circulaire bouwstrategie’ ondertekend. Daarmee zijn we aangesloten bij Cirkelstad Eindhoven; een collectief dat werkt aan een 100% circulaire samenleving. Zo kunnen we verduurzaming van de woningvoorraad slimmer en sneller laten verlopen.

Het netwerk bestaat uit woningcorporaties, aannemers, producenten, adviseurs en ontwikkelaars. Deze partijen werken samen om ‘Het Nieuwe Normaal’ op te stellen. Met als doel meer circulair te bouwen, zodat restmateriaal van bouwprojecten terugkomt in de keten.

Het Nieuwe Normaal (HNN)

Met de methodiek die binnen cirkelstad wordt ontwikkeld, willen we eenduidig en uniform zijn in het begrip circulariteit. Zo krijgt de markt concrete en praktische handvatten om de landelijke en regionale doelstellingen op beleids- en projectniveau uit te voeren.
Het Nieuwe Normaal wordt ontwikkeld door bestaande projecten te evalueren. In elk project wordt op een uniforme manier de circulariteit beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoeveel restmateriaal er vrij komt, wat voor materiaal dat is, wat waarvoor dan opnieuw wordt gebruikt en wat er uiteindelijk is overgebleven. De evaluaties worden gedeeld in dit netwerk. Door de gezamenlijke kennis die we zo opdoen, kunnen we samen sneller leren en circulair bouwen versnellen.

Onze eerste bijeenkomst

Op 1 december kwamen verschillende partijen (waaronder de gemeente, corporaties, ontwerpers en aannemers) samen om te praten over de uitstroom van bouwmaterialen. Gebruiktebouwmaterialen.com en Buro Boot waren daarbij aanwezig om hun expertise te delen over de uitstroom en het hergebruik van bouwmaterialen.

Cirkelstad en Caspar de Haan

Door ons aan te sluiten bij dit netwerk werken we gemakkelijker en efficiënter samen met onze opdrachtgevers en partners. We kunnen sneller keuzes maken door het gebruik van gemeenschappelijke methodieken. Daarnaast kan het netwerk van Cirkelstad ons helpen onze vragen over circulariteit te beantwoorden.
Cirkelstad biedt een aanvulling op de methodieken die wij intern al gebruiken. Op dit moment werken we aan het meetbaar maken van circulariteit in onze projecten, waarbij we sturen op het gebruik van duurzame materialen. De methodieken van HNN bieden ook handvatten om de juiste circulaire materialen te kiezen en beter om te gaan met de uitstroom van bouwmaterialen.

Duurzaamheidspact Eindhoven

Samen met Helmond doet Eindhoven mee aan de EU-missie voor klimaatneutrale en slimme steden. Dat betekent dat deze steden de ambitie hebben om al in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarom is het extra belangrijk om onze krachten te bundelen en de bouw als sector sneller te verduurzamen. Het ondertekenen van het convenant Cirkelstad brengt ons dus weer een stap dichter bij een klimaatneutrale toekomst.


Gerelateerd

Onze locaties

Eindhoven

Hastelweg 218
Postbus 1
5652 CL Eindhoven

Tel: 040 250 1999
info@caspardehaan.nl

‘s-Hertogenbosch

Rietveldenweg 47c
Postbus 3261
5203 GD s’-Hertogenbosch

Tel: 040 250 1999
info@caspardehaan.nl

Venlo

Hakkesstraat 23
Postbus 309
5916 PX Venlo

Tel: 040 250 1999
info@caspardehaan.nl

Tilburg

Dr. Paul Janssenweg 145
Postbus 1029
5025 SZ Tilburg

Tel: 040 250 1999
info@caspardehaan.nl

Raamsdonksveer (Koster Totaalonderhoud)

Meerval 20
4941 SK Raamsdonksveer

Tel: 0162 57 27 00
info@kostertotaalonderhoud.nl
www.kostertotaalonderhoud.nl

Deurne

Doctor Huub van Doorneweg 26H
5753 PM Deurne

Tel: 040 250 1999
info@caspardehaan.nl